Dorost

Tréninky dorostu

úterý: 17:00 -18:00

čtvrtek: 17:00 -18:00

Hlavní trenér 

Pavel Ševčík (telefon: 774 151 484) // C+mládež

Asistenti 

Peter Gejdoš // C+mládež
 

Vedoucí družstva

Jan Židek (telefon: 777 574 707)

 

Informace pro rodiče

Klubový příspěvek je stanoven ve výši 12 000 Kč na sezónu.

Lze zaplatit jednorázově nebo pololetně ve dvou splátkách a to hotově nebo na účet č.: 5889118339/0800, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)

Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2022/2023 jsou: 30.9.2022 (první část) a 31. 12. 2022 (doplatek)

Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře.

Kontakty na trenéry:  
 
 
 
Hlavní trenér: Ševčík Pavel 724 151 484 C+mládež
 
Asistenti: Vrána Aleš C+mládež
 
Gejdoš Peter C+mládež
 
Vedoucí družstva: Židek Jan 777 574 707
 
Informace pro rodiče:
 
Klubový příspěvek je stanoven ve výši 8 000 Kč na sezónu.
Lze splatit jednorázově nebo pololetně 4 000 Kč/pololetí a to hotově nebo na účet č.: 248480204/0300, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)
Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2018/2019 jsou: 4 000 Kč do 30.11.2018, 4 000 Kč do 28.2.2018
 
 
 
Kdo získá pro klub sponzorský příspěvek v minimální výši 15 000,-, může si započítat členské příspěvky v plné výši.
Případné umístění reklamního banneru v prostorách zimního stadionu je zpoplatněno dle platného ceníku ZS.
 
Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG.