4. třída

Tréninky přípravky

pondělí: 18:15 - 19:15

středa: 17:30 - 18:30

pátek: 16:30 - 17:30

Trenér: Pavloušek František 773 636 222 C+mládež
Trenér: Matýšek Roman C+mládež
Trenér: Marešová Mariana C+mládež
Vedoucí družstva: Kučerová Lenka 723 019 564

Trenéři

Dominik Grečko (778 421 888) // C+mládež

Marek Procházka // C+mládež

Vedoucí družstva 

Eva Králiková (603 370 801)

Informace pro rodiče

Klubový příspěvek je stanoven ve výši 10 000 Kč na sezónu.

Lze zaplatit jednorázově nebo pololetně ve dvou splátkách a to hotově nebo na účet

 č.: 5889118339/0800, poznámka pro příjemce: Příjmení dítěte. (Preferujeme platbu převodem)

Termíny splatnosti příspěvku pro sezónu 2022/2023 jsou: 30.9.2022 (první část) a 31. 12. 2022 (doplatek)

Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře.